Adaptación teatral de Poeta en Nova York de Federico García Lorca, unha obra permanentemente moderna e de irremediable actualidade, abordada desde conceptos pouco habituais: o dó como forza motriz a través do trato coa morte (tema ritual do poemario) ou a crise do desexo. A experimentación ten un grande peso, materializándose nun espazo escénico contemporáneo no que a honestidade estea presente, creado pola directora e dramaturga Paloma Lugilde.
ELENCO
María Roja
Sergio Zearreta
Sabela Eiriz

DIRECCIÓN+DRAMATURXIA
Paloma Lugilde

TRADUCIÓN POEMARIO
Xoán C. Laxe

TRADUCIÓN DRAMATURXIA E
ASESORAMENTO LINGÜÍSTICO

Rosa Moledo

ILUMINACIÓN
Alfredo Sarille


︎   BITÁCORA DE CREACIÓN